Badanie rynku: jak przeprowadzać badania rynku, rodzaje i przykłady

Powiązane artykuły

Elementy, które wpływają na szybkość strony i jak ją poprawić: Kompleksowy przewodnik

‍Jako doświadczony programista internetowy wiem, jak ważne jest posiadanie...

10 najpopularniejszych wyszukiwarek internetowych

Google jest dziś zdecydowanie najpopularniejszą wyszukiwarką internetową - korzysta z...

Czym jest SaaS (Software as a Service)?

Czym jest SaaS (Software as a Service)?Co to jest...

Co to jest CPM w reklamie cyfrowej?

Co to jest CPM w reklamie cyfrowej? Definicja kosztu tysiąca...

Udostępnij

Badanie rynku to proces zbierania i analizowania informacji dotyczących rynku, na którym działa firma. Badanie rynku ma na celu zrozumienie potrzeb i preferencji klientów, ocenę konkurencji oraz identyfikację trendów rynkowych. Dzięki badaniom rynkowym, firma może lepiej zrozumieć swoich klientów, poprawić produkty i usługi, dostosować strategię marketingową do zmieniających się warunków rynkowych i osiągnąć sukces w biznesie.

Badania rynku, znane również jako „badania marketingowe”, to proces określania rentowności nowej usługi lub produktu poprzez badania prowadzone bezpośrednio z potencjalnymi klientami. Badania rynku pozwalają firmie odkryć rynek docelowy i uzyskać opinie i inne informacje zwrotne od konsumentów na temat ich zainteresowania produktem lub usługą.

Ten rodzaj badań może być prowadzony wewnętrznie, przez samą firmę lub przez zewnętrzną firmę specjalizującą się w badaniach rynku. Można to zrobić za pomocą ankiet, testowania produktów i grup fokusowych. Osoby badane zazwyczaj otrzymują wynagrodzenie w postaci próbek produktów lub niewielkie wynagrodzenie za poświęcony czas. Badanie rynku jest kluczowym elementem prac badawczo-rozwojowych (R&D) nowego produktu lub usługi.

Badanie rynku może przyjąć różne formy, w zależności od potrzeb i celów firmy. Może to być badanie jakościowe, w którym badacze przeprowadzają wywiady z klientami lub obserwują ich zachowania, aby lepiej zrozumieć ich potrzeby i preferencje. Może to też być badanie ilościowe, w którym badacze zbierają duże ilości danych z ankiet lub innych źródeł, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat rynku.

  • Firmy wykorzystują badania rynku do testowania rentowności nowego produktu lub usługi, komunikując się bezpośrednio z potencjalnym klientem.
  • Dzięki badaniom rynku firmy mogą określić swój rynek docelowy oraz uzyskać opinie i informacje zwrotne od konsumentów w czasie rzeczywistym.
  • Tego typu badania mogą być prowadzone wewnętrznie, przez samą firmę lub przez zewnętrzną firmę specjalizującą się w badaniach rynku.
  • Badania obejmują ankiety, testy produktów i grupy fokusowe.
  • Badanie rynku to połączenie informacji pierwotnych — informacji zebranych bezpośrednio — lub informacji wtórnych, czyli informacji, które podmiot zewnętrzny już zebrał.

Rodzaje badań rynkowych

Badania jakościowe: Badania jakościowe opierają się na wnikliwym zbadaniu małej grupy ludzi, zazwyczaj z wykorzystaniem wywiadów grupowych lub indywidualnych. Badacze starają się zrozumieć potrzeby, preferencje i opinie badanych, aby zrozumieć, jakie są ich motywacje i zachowania. Badania jakościowe są szczególnie przydatne, gdy firma chce poznać bardziej szczegółowe informacje o swoich klientach i lepiej zrozumieć ich potrzeby.

Badania ilościowe: Badania ilościowe opierają się na zbieraniu dużych ilości danych z wykorzystaniem ankiet lub innych form badań, a następnie ich analizie. Dzięki badaniom ilościowym można uzyskać bardziej ogólne informacje na temat rynku i klientów, takie jak ilość i częstotliwość zakupów, preferencje produktowe czy preferencje cenowe. Badania ilościowe są przydatne, gdy firma chce uzyskać bardziej uogólnione informacje na temat rynku.

Badania kwestionariuszowe: Badania kwestionariuszowe polegają na przeprowadzeniu ankiet, które są rozsyłane do dużej grupy ludzi, zazwyczaj w celu uzyskania informacji na temat preferencji produktowych i preferencji cenowych. Badania kwestionariuszowe są stosowane, gdy firma chce uzyskać dane liczbowe i uogólnione na temat rynku.

Badania konkurencji: Badania konkurencji pozwalają firmie na poznanie działalności konkurencji, jej strategii marketingowej, siły i słabości. Dzięki badaniom konkurencji, firma może zidentyfikować luki na rynku, gdzie konkurencja jest słaba lub gdzie brakuje odpowiednich produktów i usług.

Badania zadowolenia klientów: Badania zadowolenia klientów pozwalają firmie na poznanie opinii i oczekiwań klientów dotyczących produktów, usług, jakości obsługi klienta i innych aspektów firmy. Badania zadowolenia klientów są ważne, gdy firma chce poprawić jakość obsługi klienta i zwiększyć lojalność klientów.

Typy badań marketingowych ze względu na medium

Wywiady twarzą w twarz: wywiady z ludźmi na ulicy na temat publikacji, które czytali i czy rozpoznali którąkolwiek z reklam lub marek w reklamach opublikowanych w czasopismach lub gazetach, które pokazał im ankieter. Dane zebrane z tych wywiadów porównuje się z nakładem publikacji, aby zobaczyć, jak skuteczne były te reklamy.

Grupa badawcza: Grupa fokusowa to niewielka liczba reprezentatywnych konsumentów wybranych w celu wypróbowania produktu lub obejrzenia reklamy. Następnie grupa jest proszona o informację zwrotną dotyczącą postrzegania produktu, marki firmy lub konkurencyjnych produktów.

Badania telefoniczne: Gromadzenie danych zostało następnie przeniesione do telefonu, dzięki czemu kontakt twarzą w twarz stał się zbędny. Operator telefoniczny może zbierać informacje lub organizować grupy fokusowe — i robić to szybko, w bardziej zorganizowany i uporządkowany sposób. Metoda ta znacznie poprawiła model badania rynku.

Badania sondażowe: Jako alternatywa dla grup fokusowych, ankiety stanowią opłacalny sposób określania postaw konsumentów bez konieczności przeprowadzania z nimi wywiadów osobistych. Konsumenci otrzymują ankiety pocztą, zwykle z kuponem lub kuponem, aby zachęcić ich do udziału. Ankiety te pomagają określić, co konsumenci sądzą o produkcie, marce i cenie.

Badanie rynku internetowego: Ponieważ ludzie spędzają więcej czasu online, wiele działań związanych z badaniem rynku również przeniosło się do sieci. Chociaż platforma mogła ulec zmianie, gromadzenie danych nadal odbywa się głównie w formie ankiety. Ale zamiast firm aktywnie poszukujących uczestników, znajdując ich na ulicy lub dzwoniąc do nich przez telefon, ludzie mogą zarejestrować się i wziąć udział w ankietach oraz podzielić się opiniami, kiedy mają na to czas. To sprawia, że proces ten jest znacznie mniej inwazyjny i mniej pospieszny, ponieważ ludzie mogą to zrobić we własnym czasie iz własnej woli.