Jak sprawdzić NIP, czyli Numer Identyfikacji Podatkowej?

Powiązane artykuły

Elementy, które wpływają na szybkość strony i jak ją poprawić: Kompleksowy przewodnik

‍Jako doświadczony programista internetowy wiem, jak ważne jest posiadanie...

10 najpopularniejszych wyszukiwarek internetowych

Google jest dziś zdecydowanie najpopularniejszą wyszukiwarką internetową - korzysta z...

Czym jest SaaS (Software as a Service)?

Czym jest SaaS (Software as a Service)?Co to jest...

Co to jest CPM w reklamie cyfrowej?

Co to jest CPM w reklamie cyfrowej? Definicja kosztu tysiąca...

Udostępnij

Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) to unikalny 10-cyfrowy numer przypisywany każdemu podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą w Polsce. NIP jest identyfikatorem podatkowym, który służy do identyfikacji podatników podatków dochodowych, podatku od towarów i usług (VAT), podatku akcyzowego i innych podatków w Polsce.

NIP jest przyznawany przez urząd skarbowy, który również odpowiedzialny jest za jego aktualizację. Podmioty, które muszą posiadać numer NIP, to m.in. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki cywilne, spółki jawne, spółki partnerskie, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Wprowadzenie numeru NIP ma na celu ułatwienie identyfikacji i kontrolowania podatników przez organy podatkowe oraz zapobieganie oszustwom podatkowym. Dzięki numerowi NIP organy podatkowe mogą łatwiej śledzić przepływ towarów i usług między podmiotami gospodarczymi i kontrolować ich prawidłowość podatkową.

Aby sprawdzić numer NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej) w Polsce, można skorzystać z kilku sposobów:

 1. Strona internetowa Ministerstwa Finansów – na stronie podatki.gov.pl można skorzystać z wyszukiwarki numerów NIP. Wystarczy wpisać nazwę firmy lub jej numer KRS, a system wyświetli numer NIP.
 2. Strona internetowa Krajowego Rejestru Sądowego – na stronie krs-online.com można znaleźć informacje o numerze NIP danej firmy, wpisując jej nazwę lub numer KRS.
 3. Strona internetowa Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – na stronie ceidg.gov.pl można sprawdzić numer NIP firmy prowadzącej działalność gospodarczą jako osoba fizyczna.
 4. Telefon – można zadzwonić na infolinię Ministerstwa Finansów pod numer 801 055 055 i podać nazwę firmy lub jej numer KRS, aby uzyskać numer NIP.
 5. E-mail – można wysłać zapytanie o numer NIP na adres biuro@mf.gov.pl. W treści wiadomości należy podać nazwę firmy oraz numer KRS, jeśli jest znany.

W każdym z powyższych przypadków konieczne będzie podanie dokładnej nazwy firmy, aby uzyskać poprawny numer NIP.

Kto jest zobligowany do posiadania numeru NIP?

W Polsce NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej) jest przyznawany przez urząd skarbowy każdemu podmiotowi, który prowadzi działalność gospodarczą lub zatrudnia pracowników. Zgodnie z przepisami prawa podatkowego, NIP jest obowiązkowy dla następujących podmiotów:

 1. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą, muszą posiadać NIP. Dotyczy to zarówno przedsiębiorców indywidualnych, jak i osób prowadzących działalność gospodarczą w formie spółek osobowych.
 2. Spółki – spółki cywilne, spółki jawne, spółki partnerskie, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne muszą posiadać NIP.
 3. Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej – np. fundacje, stowarzyszenia, związki i inne organizacje, które nie posiadają osobowości prawnej, ale prowadzą działalność gospodarczą lub zatrudniają pracowników.
 4. Osoby fizyczne, które zatrudniają pracowników – osoby fizyczne, które zatrudniają pracowników, muszą posiadać NIP i wystawiać odpowiednie dokumenty podatkowe, takie jak deklaracje podatkowe i zaświadczenia o zatrudnieniu.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej bez posiadania NIP, grozi kara pieniężna. Dlatego każdy podmiot, który spełnia powyższe kryteria, powinien posiadać NIP i regularnie wypełniać obowiązki podatkowe.

Jak uzyskać numer NIP? Gdzie i jaki formularz należy złożyć?

Numer NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej) jest przyznawany przez urząd skarbowy, który jest właściwy dla miejsca prowadzenia działalności gospodarczej lub zamieszkania podatnika. Aby uzyskać numer NIP, należy złożyć odpowiedni wniosek, który można złożyć osobiście w urzędzie skarbowym lub elektronicznie przez internet.

Wniosek o nadanie numeru NIP można pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Finansów lub wypełnić elektronicznie na stronie podatki.gov.pl. Wniosek należy złożyć na formularzu VAT-R lub VAT-R/MAR (dla podmiotów, które będą dokonywały transakcji międzynarodowych).

Wniosek można złożyć osobiście w urzędzie skarbowym, do którego podmiot złożył zgłoszenie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), lub wysłać go pocztą. W przypadku składania wniosku osobiście, należy posiadać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

Aby złożyć wniosek elektronicznie, podmiot musi posiadać profil zaufany ePUAP lub kwalifikowany podpis elektroniczny. Wniosek elektroniczny można złożyć przez internet na stronie Ministerstwa Finansów lub w systemie CEIDG.

Wniosek o nadanie numeru NIP powinien zawierać m.in. informacje o podmiocie (nazwa, adres, forma prawna), rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej oraz danych dotyczących podatnika (imię, nazwisko, PESEL lub NIP, jeśli podmiot jest już zarejestrowany jako podatnik VAT).

Po złożeniu wniosku, urząd skarbowy przeprowadzi procedurę rejestracyjną i nadanie numeru NIP powinno nastąpić w ciągu kilku dni.

Z czego składa się numer NIP?

Numer NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej) składa się w Polsce z 10 cyfr. Pierwsza cyfra oznacza, w jakim kraju został wydany numer NIP (dla Polski jest to cyfra 1), natomiast ostatnia cyfra jest cyfrą kontrolną, która pozwala sprawdzić poprawność numeru i jest obliczana na podstawie algorytmu wagowego.

Pozostałe 8 cyfr numeru NIP identyfikuje danego podatnika. Pierwsze 3 cyfry to tzw. numer województwa, w którym zarejestrowany jest podmiot. Następne 5 cyfr to numer identyfikacyjny, który jest przypisany przez urząd skarbowy w ramach rejestracji podatnika.

Warto zauważyć, że jeśli podatnik jest zarejestrowany w CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej), to jego numer NIP jest tworzony w inny sposób. W tym przypadku numer składa się z 10 cyfr, z których pierwsze 3 to numer województwa, a pozostałe 7 to numer identyfikacyjny nadawany przez urząd skarbowy.

Numer NIP jest ważnym identyfikatorem podatkowym w Polsce, który jest przypisywany każdemu podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą lub zatrudniającemu pracowników. Numery NIP są przechowywane w bazie danych urzędu skarbowego i używane w celu identyfikacji podatników podatków dochodowych, podatku VAT, podatku akcyzowego i innych podatków w Polsce.

Algorytm wagowy przy NIP (Numerze Identyfikacji Podatkowej) to jedna z metod weryfikacji poprawności numeru NIP w Polsce. Algorytm ten polega na przemnożeniu kolejnych cyfr numeru NIP przez odpowiadające im wagi, a następnie zsumowaniu otrzymanych iloczynów. Ostatnia cyfra sumy powinna być równa ostatniej cyfrze numeru NIP, jeśli numer został wprowadzony poprawnie.

Oto jak działa algorytm wagowy przy NIP:

 1. Pierwsza cyfra numeru NIP nie jest brana pod uwagę w algorytmie.
 2. Kolejne 9 cyfr jest numerowane od 2 do 10.
 3. Każda cyfra numeru NIP jest mnożona przez wagę odpowiadającą jej pozycji, czyli:
  • druga cyfra jest mnożona przez 6,
  • trzecia cyfra jest mnożona przez 5,
  • czwarta cyfra jest mnożona przez 7,
  • piąta cyfra jest mnożona przez 2,
  • szósta cyfra jest mnożona przez 3,
  • siódma cyfra jest mnożona przez 4,
  • ósma cyfra jest mnożona przez 5,
  • dziewiąta cyfra jest mnożona przez 6,
  • dziesiąta cyfra jest mnożona przez 7.
 4. Wyniki mnożenia są sumowane.
 5. Z sumy wynikowej jest brana tylko ostatnia cyfra (np. jeśli suma wynosi 83, to ostatnią cyfrą jest 3).
 6. Ostatnia cyfra sumy powinna być równa ostatniej cyfrze numeru NIP, jeśli numer został wprowadzony poprawnie.

Algorytm wagowy przy NIP służy do weryfikacji poprawności numeru NIP, który jest unikalnym identyfikatorem podatkowym w Polsce. Weryfikacja ta pozwala na zapobieganie oszustwom podatkowym i minimalizowanie błędów przy wprowadzaniu numeru NIP.

Zaświadczenie o nadaniu NIP – jak je zdobyć i kiedy się przydaje?

Zaświadczenie o nadaniu numeru NIP (Numeru Identyfikacji Podatkowej) jest dokumentem, który potwierdza nadanie numeru NIP przez urząd skarbowy. Zaświadczenie to może zostać wydane na wniosek podatnika lub w ramach procedur administracyjnych, np. przy rejestracji działalności gospodarczej.

Aby uzyskać zaświadczenie o nadaniu NIP, należy złożyć odpowiedni wniosek w urzędzie skarbowym, który był właściwy do nadania numeru NIP. Wniosek o wydanie zaświadczenia o nadaniu numeru NIP może być złożony osobiście, przez internet lub pocztą. Wniosek nie wymaga stosowania specjalnego formularza, wystarczy, że zawiera podstawowe dane identyfikacyjne podatnika, takie jak imię i nazwisko lub nazwa firmy oraz numer NIP.

Zaświadczenie o nadaniu numeru NIP jest ważne dokumentem w wielu sytuacjach, np.:

 1. Przy składaniu wniosków o dotacje lub dofinansowanie ze środków publicznych.
 2. Przy zawieraniu umów z innymi podmiotami gospodarczymi, np. umów o pracę, umów o dzieło, umów o współpracę biznesową itp.
 3. Przy składaniu wniosków o VAT zwrot, odliczenie podatku VAT oraz zwrot podatku akcyzowego.
 4. Przy ubieganiu się o kredyty lub pożyczki od instytucji finansowych.

Zaświadczenie o nadaniu numeru NIP jest ważnym dokumentem dla każdego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w Polsce. Dokument ten potwierdza nadanie numeru NIP i umożliwia podmiotowi prowadzenie swojej działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.