Marketing 4P, 7P i 4C – trzy koncepcje

Powiązane artykuły

Elementy, które wpływają na szybkość strony i jak ją poprawić: Kompleksowy przewodnik

‍Jako doświadczony programista internetowy wiem, jak ważne jest posiadanie...

10 najpopularniejszych wyszukiwarek internetowych

Google jest dziś zdecydowanie najpopularniejszą wyszukiwarką internetową - korzysta z...

Czym jest SaaS (Software as a Service)?

Czym jest SaaS (Software as a Service)?Co to jest...

Co to jest CPM w reklamie cyfrowej?

Co to jest CPM w reklamie cyfrowej? Definicja kosztu tysiąca...

Udostępnij

Strategie marketingowe różnią się w zależności od celów każdej firmy. Marketing mix jest jednym z najważniejszych aspektów marketingu. Może albo zrujnować, albo zrujnować cały biznes, ponieważ jest odpowiedzialny za określenie, na które kanały i punkty wysiłku firma zdecyduje się wydać swoje ograniczone zasoby.

Marketing 4P

Koncepcja 4P w marketingu, znana również jako Marketing-Mix, została opracowana w latach 60. XX wieku przez amerykańskiego ekonomistę, profesora Uniwersytetu Harvarda, Jerome’a McCarthy’ego.

Był on uznawanym autorytetem w dziedzinie marketingu i prowadził badania nad marketingiem przez ponad 50 lat. W swojej karierze był autorem wielu artykułów, książek i publikacji naukowych, a także doradcą wielu firm i organizacji na całym świecie. Jego dorobek obejmuje wiele kluczowych prac w dziedzinie marketingu, w tym „Basic Marketing: A Managerial Approach”, „Marketing Management”, „The Marketing Plan: A Handbook” i wiele innych.

Jerome McCarthy otrzymał wiele nagród i wyróżnień w uznaniu za swoje osiągnięcia w dziedzinie marketingu, w tym w 2007 roku został uhonorowany tytułem „Marketing Guru” przez magazyn „Marketing Sherpa”. Jego praca przyczyniła się do rozwinięcia dziedziny marketingu i ustanowienia standardów, które są stosowane w dzisiejszych czasach.

McCarthy opracował koncepcję 4P, aby pomóc firmom w planowaniu i realizacji skutecznej strategii marketingowej. Według jego teorii, cztery podstawowe elementy składowe (czyli „P”) wpływają na sukces marketingowy przedsiębiorstwa:

1. Strategia produktu – ta strategia skupia się na udoskonalaniu istniejących produktów lub usług oraz tworzeniu nowych produktów lub usług, aby zaspokoić potrzeby klienta.

2. Strategia ceny – ta strategia polega na ustaleniu odpowiednich cen dla produktu lub usługi, aby maksymalizować dochody i zwiększać sprzedaż.

3. Strategia promocji – ta strategia skupia się na wykorzystaniu różnych narzędzi promocyjnych, takich jak reklama, public relations i inne formy marketingu bezpośredniego, aby dotrzeć do szerszej grupy odbiorców i zwiększyć świadomość marki.

4. Strategia dystrybucji – ta strategia dotyczy wyboru najbardziej odpowiednich metod dystrybucji produktu lub usługi, aby dotrzeć do jak najszerszej liczby klientów.

Zbiór tych czterech strategi określany jest mianem 4P: Product, Price, Promotion, Place. Rozwinięciem tej koncepcji jest zasada 7P.

Marketing 7P

Zasada 7P w marketingu została rozwinięta przez Brytyjski Instytut Marketingu (Chartered Institute of Marketing) w latach 80. XX wieku jako uzupełnienie klasycznej koncepcji 4P (Produkt, Cena, Miejsce, Promocja).

Chociaż poszczególne elementy, które tworzą zasadę 7P, były znane już wcześniej i były stosowane w praktyce marketingowej, to właśnie Brytyjski Instytut Marketingu przyczynił się do ich formalnego ujęcia i propagowania jako kompleksowej koncepcji marketingowej.

Zasada 7P jest często używana w tworzeniu strategii marketingowej. Jest to zbiór siedmiu elementów, które muszą być brane pod uwagę przy planowaniu i realizacji działań marketingowych. Siedem elementów składających się na tę zasadę to: produkt, cena, miejsce, promocja, ludzie, proces i fizyczne otoczenie. Każdy z tych elementów ma swoje własne cechy i wymaga odpowiedniego podejścia do ich optymalizacji.

Produkt jest najważniejszym aspektem strategii marketingowej. Musi on spełniać potrzeby klienta i być atrakcyjny dla nich. Cena powinna być ustalona tak, aby stanowiła wartość dodaną dla klienta oraz pozostawała rentowna dla firmy. Miejsce oznacza gdzie produkt będzie sprzedawany – czy to online czy offline. Promocja obejmuje różne formy reklamy i marketingu mające na celu dotarcie do grupy docelowej. Ludzie to personel firmy odpowiedzialny za sprzedaż produktu lub usługi oraz obsługujący klientów. Proces oznacza sposoby realizacji usług lub produktu oferowanego przez firmę. Fizyczne otoczenie to środowisko wokół marki – jej logo, strony internetowe itp., które mogą mieć wpływ na postrzeganie

Zasada 7P stała się popularna w latach 90. XX wieku, a dzięki jej zastosowaniu firmy mogą lepiej zrozumieć potrzeby klientów i dopasować swoją ofertę do ich oczekiwań. Zasada 7P umożliwia także lepsze zarządzanie procesami wewnętrznymi i zwiększenie efektywności działań marketingowych.

Oto omówienie siedmiu elementów zasady 7P w marketingu:

 1. Produkt (Product) – odnosi się do oferty produktowej firmy, tj. produktów lub usług, które są oferowane. Firma musi dostarczać produkty i usługi, które spełniają potrzeby klientów.
 2. Cena (Price) – określa, jaką wartość firma przypisuje swoim produktom i usługom, w jaki sposób ustala ceny i jakie strategie cenowe stosuje.
 3. Miejsce (Place) – odnosi się do sposobu dystrybucji i sprzedaży produktów i usług, a także do wyboru kanałów dystrybucji i punktów sprzedaży.
 4. Promocja (Promotion) – odnosi się do działań marketingowych, które mają na celu promowanie oferty firmy, w tym reklam, public relations, sprzedaż bezpośrednią i inne.
 5. Proces (Process) – dotyczy procesów, które klienci muszą przejść, aby zakupić produkt lub skorzystać z usługi firmy. Ważne jest, aby proces był łatwy i przyjazny dla klientów.
 6. Ludzie (People) – to personel firmy, który kontaktuje się z klientami. Ważne jest, aby byli oni dobrze przeszkoleni i kompetentni w swojej pracy oraz mieli dobre podejście do klientów.
 7. Materiały fizyczne (Physical Evidence) – to elementy związane z wizerunkiem firmy, takie jak wystrój sklepu, opakowania produktów czy inne elementy wizualne, które oddziałują na wrażenie jakie tworzy firma.

Marketing 4C

W latach 90. Bob Lauterborn opublikował artykuł w czasopiśmie Advertising Age, w którym zaproponował nową formułę marketingową – cztery C. Pojęcia koncentrują się na pragnieniach i potrzebach konsumenta, kosztach zaspokojenia tych potrzeb oraz wygodzie zakupu produktu. Cztery C są często określane jako marketing mix. Ramy te znacznie ewoluowały na przestrzeni lat. W pierwszym wydaniu jego książki 4 C Lauterborna było odejściem od 4 P McCarthy’ego i podkreślało znaczenie skupienia się na kliencie i wygody.

Był autorem wielu artykułów, książek i publikacji naukowych z zakresu marketingu, a także innych dziedzin związanych z biznesem i zarządzaniem. W swojej pracy skupiał się na analizie relacji między marketingiem a biznesem oraz na tworzeniu praktycznych narzędzi i modeli marketingowych, które mogą pomóc firmom w osiągnięciu sukcesu na rynku.

Lauterborn był także nauczycielem akademickim i wykładowcą. Przez wiele lat pracował na Uniwersytecie Karoliny Północnej w Chapel Hill, gdzie prowadził wykłady i seminaria z zakresu marketingu. Był także cenionym konsultantem biznesowym i doradcą wielu firm i organizacji na całym świecie.

Przewidział również, że w przyszłości ludzie nie będą już musieli odwiedzać fizycznych lokalizacji, aby kupować towary. Zamiast tego nacisk na wygodę stałby się jeszcze bardziej krytyczny. Dziś media społecznościowe i interakcja online to dwa główne narzędzia do tworzenia dialogu. Komunikacja obejmuje wykorzystanie odpowiednich treści, mediów społecznościowych i innych narzędzi marketingowych, a także jest ważną częścią 4C.

Zasada marketingowa 4C to koncepcja, która rozszerza klasyczną koncepcję 4P (Produkt, Cena, Miejsce, Promocja) o perspektywę klienta i odzwierciedla zmiany, jakie zaszły w podejściu do marketingu w ciągu ostatnich lat. Zasada 4C kładzie większy nacisk na klienta i jego potrzeby, niż na produkt, który jest oferowany.

Oto czym są poszczególne elementy zasady 4C:

 1. Klient (Customer) – zamiast koncentrować się na produkcie, jak to ma miejsce w koncepcji 4P, zasada 4C skupia się na kliencie i jego potrzebach. Firma powinna skupić się na zrozumieniu potrzeb klientów i dostarczeniu produktów i usług, które je zaspokoją.
 2. Koszt (Cost) – to, co klienci chcą, to nie tylko dobre produkty, ale także rozsądne ceny. Firma musi oferować swoje produkty po konkurencyjnych cenach, które odzwierciedlają wartość produktu dla klienta.
 3. Komunikacja (Communication) – to, co ma znaczenie dla klientów, to nie tylko promocja, ale także sposób, w jaki firma komunikuje się z nimi i jakie informacje im przekazuje. Firma musi wykorzystać różne kanały komunikacji, aby dotrzeć do klientów i przekazać im wartościowe informacje.
 4. Wygoda (Convenience) – klienci oczekują wygody, gdy dokonują zakupów. Firma musi oferować łatwy i dostępny sposób zakupów, w tym możliwość dokonywania zakupów online, łatwy dostęp do produktów i usług oraz przyjazne i skuteczne procesy zakupowe.